نقشه سایت
کنترل پنل
صفحه اصلی
سخن روز
پیامبر اکرم(ص): دعا کلید رحمت، وضو کلید نماز و نماز کلید بهشت است
پاسخگویی
0873-3933523
امروز
چهارشنبه 1401/3/4
|
ساعت

99/8/8  |    18:17  |   110 |    کد خبر 1 |     چاپ خبر

خبر شویشهخبر شرحح
آدرس : کردستان ،شهر شويشه مستقر در بخشداري ثبت احوال شويشه
کد پستی : 94611-66171 | نمابر: 08733933523 | شماره تماس : 3933523-0873
طراحی و پیاده سازی : محمد حسینی | mohammad.hosini1@gmail.com
|
طراحی و پیاده ساز : محمد حسینی
mohammad.hosini1@gmail.com